‍ «علامه حسن زاده آملی»


در جواب جوان وارسته ای که از ایشان برای رهایی از گرفتاری های روحی، تقاضای ذکر یا دستورالعملی نمود فرمودند: دو مطلب به شما عرض می‏کنم، یقیناً اثر دارد به شرط این که، اقلاً یک اربعین بر آن مداومت داشته باشید.


ذکر شریف «یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت» که گفته‏ اند، اکثار در آن سبب حیات و زیادت عقل می‏ شود و مجرب هم است!


سوره غنی (واقعه) را بخوانید، تا غنی در علم و بعدا هم چیزهای دیگری شوید؛ چون روایت شده است.