امــام علی ( ع ) فرموده اند: 


هـــرگاه تهی دست شُدید ، با صــدقه دادن ، با خدا  تجـــارت کنیـــد.


منبع: نهج البلاغه ، حکمت ۲۵۸


✅ایت الله حق شناس ره میفرمود هر زمان پول جیبتون داشت ته میکشید اون مقدار اخرو صدقه و انفاق کن تا خدا ان شالله بده دوباره