آیت الله کشمیری:

در ایام فراغت ، مانند راه رفتن ونشستن ،برای نورانیت قلب ورفع حجب ذکر یونسیه مناسب است.

( لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین)