حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی:


 من علمای بسیاری را درک کردم ،


 از امام خمینی گرفته تا آیت الله بروجردی و آیت الله شاه آبادی و آیت الله حایری و ...


 و اگر بخواهم در یک کلام نصیحت تمام بزرگان را بگویم

 می گویم :


 اگر دنیا و آخرت می خواهید ، اگر رزق و روزی می خواهید و در یک کلام اگر همه چیز می خواهید ،

 نماز اول وقت بخوانید.