آیت الله حائری شیرازی


 در این دنیا نه کسی بالاست نه پایین.

 آن‌که خود را بالا فرض می‌کند، سطح پایین فکر می‌کند و آن‌که خود را پایین فرض می‌کند، سطح بالا فکر نمی‌کند. 

فرض کنید ده نفر آدم هم‌قد ایستاده‌اند

 اگر از میان این ده نفر، یکی برود روی ترازو، آیا معقول است که او خود را بالاتر از دیگران بداند؟ هرگز!

 او چون روی ترازو ایستاده، بلندتر به نظر می‌رسد. او روی ترازو می‌رود تا وزن دقیقش مشخص شود. تمامی این اعتبارات و امتیازات دنیوی، مانند زیبایی، شهرت، قدرت، ثروت و... در حکم باسکول‌هایی است که زیر پای انسان‌ها نهاده می‌شود تا وزن دقیق ایمان آنها به دست آید. 

انسان تا روی این باسکول‌ها نرود، معلوم نیست چقدر مؤمن است.


سبک_زندگی_اسلامی