‍ ‍ 

هر کسی که به آیت الله حق شناس التماس دعا می گفت ، ایشان روی برگه ای اسمش را می نوشتند و وقتی به حرم رضوی مشرف می شدند ، برگه را روبروی ضریح می گرفتند و می فرمودند : آقا این ها التماس دعا دارند.