قدر جوانیت را بدان


زندگی ما حکایت یخ‌فروشیست 

که از او پرسیدند : فروختی ؟ 

گفت : نه ! ولی تمام شد ! ! !


 امام علی ؏ ؛

فرصت‌ها همچون ابــر مى‌گذرند


 نهج‌البلاغـه