آیت الله حق شناس:


قلب خانه ملائکه است،


صفات رذیله مثل سگ های پارس کننده هستند


و ملائکه در خانه ای که سگ باشد وارد نمی شوند.