آیت الله بهجت :


 امام حسین فرمودند: 

هرڪس پس ازشهادت به زیارت من بیاید   درروز قیامت به زیارت اومی روم واگرنباشد جزدرآتش اوراازآتش بیرون می آورم


 ملکوت، ص۴۶


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم