‌ ‌ ‌ آیت الله حق شناس رحمت الله علیه بار ها می فرمودند:

«کسی که نماز جماعت خوان باشد،اهل نماز شب می شود و کسی که نماز شب خوان است،اهل نماز جماعت است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند»

 

(راهنمای سلوک آیت الله حق شناس صفحه۲۰)