"حق الناس "


همیشه پول نیست!


گاهی "دل" است... دلی که باید به دست می آوردیم و نیاوردیم!


دلی که باید می دادیم و ندادیم!


دلی را که شکستیم و رها کردیم!


دلهای غمگینی که بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!


خدا از هرچه بگذرد از حق الناس نمی گذرد  یادمان باشد ما در مقابل آدم هایی که به  خودمان وابسته اشان میکنیم مسئولیم.... در مقابل اشک هایش ودر مقابل غرورش لحظه های شکستنش در تنهایی .... و اگر روزی یادمان برود .... خدا بیادت خواهد آورد....


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم