‍ ‍ آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):


 «بگو خدایا عمرم را به بطالت صرف کردم، حالا پشیمانم.

بگو حالا آمدم در خانہ‌ات التماس میکنم، ازمن بگذر که اگر از من نگذاری، چه خاکی بر سر کنم؟ اگر مرا نیامرزی، چه کنم؟

شب ها بلند شو، بگو خدایا چه کنم؟ آنقدر بگو چه کنم، تا اشکت جاری شود...»