باور غلط❗️


«خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو!»


کلام حق


اگر از اکثر مردم پیروی کنی،

 تو را از راه خدا گمراه میکنند‌. 


سوره انعام، آیه ۱۹


خواهی نشوی همرنگ

       رسوای جماعت شو...