شیخ رجبعلی خیاط (ره) :


در عالم معنا به من توصیه کردند که #زیارت_عاشورا بخوان. تا زنده اید ، زیارت عاشورا را از دست ندهید