حضرت آیت ‌الله مجتهدی تهرانی:


 سجده گناهان را می ریزد.


روایت است که انسان به سجده برود و مدتی در سجده باشد ، "شکراً الله و الهی العفو" بگوید ،

 مخصوصا در نماز شب ، ده دقیقه ، یک ربعی در سجده باشد ، حسّ می کند وقتی که به سجده می رود ، سبک می شود .


آن حالت سبکی بر اثر ریخته شدن گناهان است.


همانطور که باد در فصل پاییز برگ درختان را می ریزد ، سجده هم گناهان را می ریزد.