فرشته از خـــــدا پرسید:


 مردمانت مسجد میسازند...نماز میخوانند...چرا برایشان باران نمیفرستی؟؟!!


خــــــدا پاسخ داد:

گوشه ایی از زمین دخترکی کنار مادر و برادر مریضش در خانه ای

بی سقف بازی میکند...

تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند،آسمان من سقف آنهاست...

پس اجازه بارش نمیدهم!
(خدایا نانی ده که به ایمانی برسم ...

نه ایمانی که به نانی برسم)


___________________

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم