مسلمانی رفت خانه یک مسیحی، برایش انگور آوردند خورد، برایش شراب آوردند گفت حرام است!


مسیحی گفت: عجیب است شما مسلمانان انگور میخورید اما میگویید شراب حرام است، در حالیکه این از آن بدست آمده...


 مسلمان گفت: ببین این زن شماست و این هم دختر شماست درسته؟ گفت بله!!! 


گفت: ببین خدا این را به شما حلال کرده و آن را حرام... در حالی که آن از این به دست آمده است... 


مسیحی همانجا مسلمان شد!!!اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم