اثرات صله رحم

(ارتباط با خویشاوندان)


١- مال را رشد میدهد.

٢- عمل ها را پاک میکند.

٣- بلا را دفع میکند.

٤- حساب را آسان میکند.

٥- از گناهان حفظ میکند.

٦- انسان را نزد اهل و عیال محبوب کند.

٧- دشمن را ذلیل میکند.

٨- خلق را نیکو کند.

٩- اجل را دور کند ،گاهی عمر سه ساله را تا سی سال افزایش دهد.

١٠- برای هر قدم جهت صله رحم چهل هزار حسنه نوشته شود.


🗒 سراج الشیعة ص١٨


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم