آیتــ الله مجتهدے (ره) :

تقـوا یعنـے اگـر یڪ هفتـہ مخفیانـہ از همۂ ڪارهاے ما فیلم گرفتند و گفتند اعمـال هفتۂ گذشته ات در تلویزیون پخش شده، نـاراحت نشویـم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم