علامه حسن زاده آملی:


 برای سنگ و گل ، جان و دل را از دست ندهید. دنیا شما را شکار نکند.

 روزیِ هر کسی، نعمت هر کسی، سفره هر کسی روی حساب (تقسیم شده هست)


 حلالتون را حرام نکنید.
اَللّهُمَّ
     عَجِّل
          لِوَلیِّک
               الفَرَج