√ تنها غصه انسان در یوم الحسرت ،  برای غفلت از ذکر پروردگار در دنیا است 

√ صلوه الیل اصل ایمان است. شفیع شما در مقابل ملک الموت است 

√ هر کسی که نفسش را تهذیب نکند از عقلش استفاده نکرده است 

√ مؤمن ، ذکرش نماز شب است و نماز اول وقت ، همینها او را به مقام نورانیت می رساند  ذکرمومن ، 

   لااله الاالله  است.

√ راه مبارزه با وسوسه ، قرائت قرآن است 

√ لازم ترین علم برای شما علمی است که شما را به احوال دل شما راهنمایی کند