رجبعلی خیاط مستاجری داشت.که زن وشوهربودندبا 20 ریال اجاره

 بعدازچندوقت این زن وشوهرصاحب فرزندشدن 

 رجبعلی به دیدنشون رفت و به مرد گفت:

" داداش جون فرزند دار شدی خرجت بالاتر رفته، از این ماه به جای ۲۰ ریال ۱۸ ریال اجاره بده، ۲ ریالشم واسه فرزندت خرج کن، این ۲۰ریال رو هم بگیر اجاره ی ماه گذشته ایه که بهم دادی، هدیه ی من باشه برای قدم نوزادت "


 تو دوره زمونه الان کرایه هارو با فرزنددار شدن مردم بالا میبرن
به دیگران رحم کنید تا خدا هم به شما رحم کند.