من هرشب یک سوره قرآن

برای پدرو مادرم مےخوانم

اگر پدرو مادرتان ازدنیا رفتند

هرشب برایشان قرآن بخوانید

مقید باشید هنگام سحر دعایشان کنید

این کارهاخیلی موثر است


˝آیت الله مجتهدی(ره)˝