امام صادق علیه السلام : 


خداوند متعال به داوود علیه السلام وحى فرمود که: در زمان آسایشت به یاد من باش، تا من هنگام گرفتارى ات دعاى تو را اجابت کنم


📚میزان الحکمه جلد4 صفحه 23