آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):


یه دسته هستند معصیت می کنند. میگن فعلا اینجا نقد است آخرت نسیه.


این مال کسیست که ایمان ندارد

اگر کسی ایمان داشته باشد این حرف رو نمی زند.


بلکه اینجا نسیه است اونجا نقد.


یه عبارتی تو معراج السعاده قدیما خوندم . نوشته بود《 اگه دنیا طلا بود و آخرت سفال آدم عاقل این طلای فانی رو نمی گرفت و آن سفال باقی رو رها بکند》


دنیا فانی ست، آخرت باقی


چه برسه که قضیه به عکسه . این جا سفال و  اونجا طلاست.


اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم