حضرت آیت ‌الله مجتهدی تهرانی:


 گنج های نیکویی سه تاست :

1 پنهان داشتن عمل :


 میخوای به یک مستحقّی برای عروسی دخترش قالی بدهی ، مخفی کن و آبرویش را نریز ، به در و همسایه نگو.

2 شکیبایی در برابر سختی ها :️


 داغ اولاد دیدی و یا مثلا ورشکست شدی ؛ به خودت فشار نیار اعصابتو خرد نکن صبر کن.


 صبر و ضفر هر دو دوستان قدیم اند.

بر اثر صبر نوبت ضفر آید.


3 کتمان مصائب :️


 آدم مصائب خودشو نگوید


 مثلا اگر طرف شهید داده است ، راه نرود و بگوید که من شهید داده ام.