یکی از آفت‌های امروز و فردا کردن برای آدم شدن در این روایت بسیار زیبا آمده:


امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:


فتدارک ما بقی من عمرک و لا تقل غداً أو بعد غد، فإنّما هلک من کان قبلک بإقامتهم علی الأمانی و التسویف حتی أتاهم أمرالله بغته و هم غافلون؛

پس ما بقی عمر خویش را دریاب و مگو فردا یا پس فردا؛


زیرا کسانی که قبل از تو می‌زیستند، به سبب دو چیز هلاک شدند:

1.  باقی ماندنشان بر آرزوها،

2. و دیگری امروز و فردا کردن‌ها،

تا اینکه مرگ و امر خدا ناگهانی آنان را گرفت؛ در حالی که آنان در غفلت به سر می‌بردند.


الکافی، ج2، ص 136، ح23


ای جوانی که میگی فردا، هفته دیگه، ماه دیگه، بعد از دانشگاه.... توبه میکنم،


آیا یقین داری که طلوع صبح فردا رو میبینی؟

قبرستان‌ها مملو هست از جوانانی که میخواستن فردا توبه کنن ولی به فردا نرسیدن...


اگه واقعا میخوای توبه کنی از همین الان حرکت کن که تضمین برای فردا نیست...