آیت الله بهجت :

اگر ما خودمان را درست بکنیم، خدا کافی است، خدا هادی است ؛ بابا با خدا بساز، کارت رو درست می کنه ...