ـ﷽ـ 


"صـبور"ڪہ باشے⇣

⇤هم حڪمت را مےفهمے

⇤هم قسمت را مےچشے

⇤هم معجزه را مےبینے


﴿انّ الله مـع الصابرین﴾>(بقره،۱۵۳)؛

«همانا خدا با صابراטּ است»


دلـــღ‌ـــت را به خـــدا بسپار...