حضرت محمد (ص) :  صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت هاے شــماست و خدا را از شما راضــے مے گرداند و اعمال شـــما را پاڪ و پاڪیزه مے ڪند


دوستان وآشنایان خودتونو به این وبلگ دعوت کنین