چرا بعضی آدم ها با کوچکترین گناهی تو همین دنیا مجازات میشن .

اما یه سری هر گناهی دلشون می خواد میکنن  و روز به روز هم پیشرفت ؟؟؟

پس عدالت خدا کجاست !!

 آدمها سه دسته اند :

عینک

ملحفه

فرش

وقتی یک لکه چایی بنشیند روی عینک بلافاصله آن را با دستمال کاغذی پاک می کنی 

وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه می گذاری سر ماه که با لباسها و ملحفه ها جمع شود و همه را با هم با چنگ می شویی!

اما وقتی همان لکه بنشیند روی فرش میگذاری سر سال با دسته بیل به جانش می افتی .

 خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند. بنده های پاک و زلال که جایشان روی چشم است تا خطا کردند بلافاصله حالشان را می گیرد (البته در دنیا و خفیف)

 دیگران را به موقعش تنبه می کند آن هم با چنگ ...

 و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هاشان جمع شود 

 قرآن کریم می فرماید: ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند...

و سر سال ( یا قیامت / یا هم دنیا و هم قیامت ) حسابی از شرمندگی شان در می آید